Cho thuê nhà riêng tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng 3,319 bất động sản.
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 156 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
28/09/2021
Mức giá: 44 Triệu/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/09/2021
Mức giá: 85 Triệu/tháng
Diện tích: 308 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
28/09/2021
Mức giá: 38 Triệu/tháng
Diện tích: 550 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
28/09/2021
Mức giá: 29 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
28/09/2021
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
28/09/2021
Mức giá: 62 Triệu/tháng
Diện tích: 43.37 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
28/09/2021
Mức giá: 360 Triệu/tháng
Diện tích: 181 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/09/2021
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
28/09/2021
Mức giá: 30.18 Triệu/tháng
Diện tích: 77 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
28/09/2021
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 103 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
28/09/2021
Mức giá: 33 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
28/09/2021
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
28/09/2021
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
28/09/2021
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 63 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
28/09/2021
Mức giá: 93 Triệu/tháng
Diện tích: 144 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
28/09/2021
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 58.5 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
28/09/2021
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 66 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
28/09/2021
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 71 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
28/09/2021
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 42 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
28/09/2021