Cho thuê nhà riêng tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng 3,319 bất động sản.
Mức giá: 230 Triệu/tháng
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
28/09/2021
Mức giá: 79 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
28/09/2021
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 89 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
28/09/2021
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
28/09/2021
Mức giá: 200 Triệu/tháng
Diện tích: 800 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
28/09/2021
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
28/09/2021
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
28/09/2021
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
28/09/2021
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
28/09/2021
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
28/09/2021
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
28/09/2021
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
28/09/2021
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
28/09/2021
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
28/09/2021
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
28/09/2021
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 125 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
28/09/2021
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
28/09/2021
Mức giá: 54 Triệu/tháng
Diện tích: 63 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
28/09/2021
Mức giá: 460 Triệu/tháng
Diện tích: 185 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
28/09/2021
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
28/09/2021