Cho thuê văn phòng tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng 458 bất động sản.
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 32 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
22/10/2021
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/10/2021
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 455 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/10/2021
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/10/2021
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/10/2021
Mức giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/10/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/10/2021
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 680 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/10/2021
Mức giá: 105 Triệu/tháng
Diện tích: 750 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/10/2021
Mức giá: 150 Triệu/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/10/2021
Mức giá: 678 Triệu/tháng
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/10/2021
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/10/2021
Mức giá: 250 Triệu/tháng
Diện tích: 1200 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/10/2021
Mức giá: 230 Triệu/tháng
Diện tích: 1200 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/10/2021
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
22/10/2021
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
22/10/2021
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 111 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
22/10/2021
Mức giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
22/10/2021
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/10/2021
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
22/10/2021