Cho thuê văn phòng tại quận thủ đức

Cho thuê văn phòng tại Quận Thủ Đức

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng tại Quận Thủ Đức. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Thủ Đức 20 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
19/09/2021
Mức giá: 27.60 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 704 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
02/07/2021
Mức giá: 27.60 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 700 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
02/07/2021
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
19/06/2021
Mức giá: 3 Triệu/tháng
Diện tích: 36 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
18/06/2021
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
28/05/2021
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
28/05/2021
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
28/05/2021
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
28/05/2021
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
28/05/2021
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
28/05/2021
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
28/05/2021
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
28/05/2021
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 170 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
28/05/2021
Mức giá: 4 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
28/05/2021
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 103 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
28/05/2021
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
28/05/2021
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
28/05/2021
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 115 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
28/05/2021
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
28/05/2021