Cho thuê văn phòng tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng 458 bất động sản.
Mức giá: 7.8 Triệu/tháng
Diện tích: 28 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
22/10/2021
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
22/10/2021
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 22 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
22/10/2021
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/10/2021
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: 78 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
22/10/2021
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
22/10/2021
Mức giá: 46 Triệu/tháng
Diện tích: 138 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
22/10/2021
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
22/10/2021
Mức giá: 257 Triệu/tháng
Diện tích: 493 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
22/10/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 175 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
22/10/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/10/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/10/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/10/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/10/2021
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 43 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
21/10/2021
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
21/10/2021
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 39 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
21/10/2021
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 27 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
21/10/2021
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 39 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
21/10/2021
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 38 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
21/10/2021