Cho thuê văn phòng tại Quận 5

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng tại Quận 5. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 5 20 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
21/07/2021
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
20/07/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
20/07/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
20/07/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 19 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
20/07/2021
Mức giá: 5.5 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
20/07/2021
Mức giá: 5.5 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
20/07/2021
Mức giá: 5.5 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
20/07/2021
Mức giá: 5.5 Triệu/tháng
Diện tích: 19 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
20/07/2021
Mức giá: 62 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
17/06/2021
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
15/06/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
15/06/2021
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
15/06/2021
Mức giá: 267.12 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
12/06/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
07/06/2021
Mức giá: 140 Triệu/tháng
Diện tích: 315 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
02/06/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 350 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
28/05/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
26/05/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
06/05/2021
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
04/05/2021