Cho thuê văn phòng tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng 532 bất động sản.
Mức giá: 415 Triệu/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
26/09/2021
Mức giá: 200 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
26/09/2021
Mức giá: 500 Triệu/tháng
Diện tích: 1500 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
26/09/2021
Mức giá: 170 Triệu/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
26/09/2021
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 360 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
25/09/2021
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
25/09/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 175 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
24/09/2021
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 49.5 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
24/09/2021
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
24/09/2021
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
24/09/2021
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/09/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/09/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 220 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
24/09/2021
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
24/09/2021
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
24/09/2021
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
24/09/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/09/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
24/09/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
24/09/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
24/09/2021