Cho thuê văn phòng tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng 3,563 bất động sản.
Mức giá: 337 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
22/06/2017
Mức giá: 360 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 94 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
22/06/2017
Mức giá: 407.61 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 77 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
22/06/2017
Mức giá: 517 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 215 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
22/06/2017
Mức giá: 20.41 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
22/06/2017
Mức giá: 498.96 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
22/06/2017
Mức giá: 61.24 Triệu/tháng
Diện tích: 157 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
22/06/2017
Mức giá: 317.24 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
22/06/2017
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 77 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
22/06/2017
Mức giá: 33 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
22/06/2017
Mức giá: 495 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
22/06/2017
Mức giá: 453.6 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 67 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
22/06/2017
Mức giá: 567.25 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
22/06/2017
Mức giá: 816.48 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
22/06/2017
Mức giá: 350 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 74 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
22/06/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
22/06/2017
Mức giá: 230 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
22/06/2017
Mức giá: 270 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
22/06/2017
Mức giá: 339.9 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/06/2017
Mức giá: 270 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 125 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
22/06/2017