Cho thuê văn phòng tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng 4,412 bất động sản.
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 43 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 148 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 33 Triệu/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 21 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 44 Triệu/tháng
Diện tích: 131 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 401.1 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 267.42 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 469 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 384 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 178.12 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 378.51 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 300.71 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 445.8 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 190 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 401.13 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 104 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 357.46 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 423.04 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 220 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
08/12/2016