Cho thuê văn phòng tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng 3,221 bất động sản.
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/03/2017
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
22/03/2017
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
22/03/2017
Mức giá: 21 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
22/03/2017
Mức giá: 21 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
22/03/2017
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
22/03/2017
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/03/2017
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 24 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
22/03/2017
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/03/2017
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/03/2017
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/03/2017
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
22/03/2017
Mức giá: 21 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
22/03/2017
Mức giá: 204.75 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
22/03/2017
Mức giá: 4.5 Triệu/tháng
Diện tích: 28 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/03/2017
Mức giá: 500 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 232 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
22/03/2017
Mức giá: 33 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
22/03/2017
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
22/03/2017
Mức giá: 46 Triệu/tháng
Diện tích: 98 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
22/03/2017
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
22/03/2017