Cho thuê văn phòng tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng 2,582 bất động sản.
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
20/11/2018
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
20/11/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
20/11/2018
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/11/2018
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/11/2018
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/11/2018
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 450 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/11/2018
Mức giá: 16.4 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
20/11/2018
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
20/11/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
19/11/2018
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 39.05 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
19/11/2018
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 39.05 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
19/11/2018
Mức giá: 9.5 Triệu/tháng
Diện tích: 31.03 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
19/11/2018
Mức giá: 9.5 Triệu/tháng
Diện tích: 32.01 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
19/11/2018
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 41 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
19/11/2018
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 30.5 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
19/11/2018
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 30.3 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
19/11/2018
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 42 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
19/11/2018
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 42.5 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
19/11/2018
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 29.2 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
19/11/2018