Cho thuê văn phòng tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng 1,997 bất động sản.
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 60.5 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
03/08/2020
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
03/08/2020
03/08/2020
Mức giá: 250000 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 1095 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
03/08/2020
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
03/08/2020
Mức giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: 187 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
03/08/2020
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
03/08/2020
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
03/08/2020
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 54 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
03/08/2020
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 39 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
03/08/2020
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
03/08/2020
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 47 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
03/08/2020
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 42 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
03/08/2020
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 38 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
03/08/2020
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
03/08/2020
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 38 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
03/08/2020
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 39 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
03/08/2020
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 38 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
03/08/2020
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
03/08/2020
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 39 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
03/08/2020