Cho thuê văn phòng tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng 2,486 bất động sản.
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 108 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/03/2019
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/03/2019
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 78 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/03/2019
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
21/03/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/03/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 270 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/03/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 340 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/03/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 270 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/03/2019
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/03/2019
Mức giá: 520 Triệu/tháng
Diện tích: 750 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/03/2019
Mức giá: 378.93 Triệu/tháng
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
21/03/2019
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/03/2019
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/03/2019
Mức giá: 37.8 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/03/2019
Mức giá: 58 Triệu/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/03/2019
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/03/2019
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/03/2019
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/03/2019
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/03/2019
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/03/2019