Cho thuê văn phòng tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng 3,893 bất động sản.
Mức giá: 749 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
26/07/2017
Mức giá: 317.3 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
26/07/2017
Mức giá: 452 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
26/07/2017
Mức giá: 386.24 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/07/2017
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/07/2017
Mức giá: 431.68 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/07/2017
Mức giá: 454.4 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/07/2017
Mức giá: 363.52 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/07/2017
Mức giá: 363.52 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/07/2017
Mức giá: 397.6 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/07/2017
Mức giá: 295.36 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/07/2017
Mức giá: 454.4 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/07/2017
Mức giá: 545.28 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 230 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/07/2017
Mức giá: 500 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/07/2017
Mức giá: 477.12 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/07/2017
Mức giá: 454.4 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/07/2017
Mức giá: 363.52 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/07/2017
Mức giá: 454.4 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/07/2017
Mức giá: 499.84 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/07/2017
Mức giá: 408.96 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/07/2017