Cho thuê văn phòng tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng 1,303 bất động sản.
Mức giá: 5.5 Triệu/tháng
Diện tích: 19 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
20/07/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
19/07/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
19/07/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
19/07/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
19/07/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
19/07/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
19/07/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
19/07/2021
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
19/07/2021
Mức giá: 357 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
19/07/2021
Mức giá: 375 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
19/07/2021
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
19/07/2021
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 29 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
19/07/2021
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 29 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
19/07/2021
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
19/07/2021
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
19/07/2021
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 29 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
19/07/2021
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
19/07/2021
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
19/07/2021
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 680 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
19/07/2021