Cho thuê văn phòng tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng 1,943 bất động sản.
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 43 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
19/04/2021
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
19/04/2021
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 39 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
19/04/2021
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
19/04/2021
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 39 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
19/04/2021
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 38 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
19/04/2021
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 61 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
19/04/2021
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 57 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
19/04/2021
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 39 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
19/04/2021
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
19/04/2021
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 39 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
19/04/2021
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
19/04/2021
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 56.6 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
19/04/2021
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 39 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
19/04/2021
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
19/04/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 227.6 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
19/04/2021
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
19/04/2021
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 107 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
19/04/2021
Mức giá: 9.5 Triệu/tháng
Diện tích: 32 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
19/04/2021
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 33 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
19/04/2021