Cho thuê văn phòng tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng 3,463 bất động sản.
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 102.4 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
24/05/2017
Mức giá: 490 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 107 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
24/05/2017
Mức giá: 357 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
24/05/2017
Mức giá: 22.3 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
24/05/2017
Mức giá: 33.5 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/05/2017
Mức giá: 524 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
24/05/2017
Mức giá: 46 Triệu/tháng
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
24/05/2017
Mức giá: 4.9 Trăm nghìn/m²/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/05/2017
Mức giá: 56 Triệu/tháng
Diện tích: 111 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
24/05/2017
Mức giá: 1.2 Triệu/tháng
Diện tích: 16 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
24/05/2017
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
24/05/2017
Mức giá: 570 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 32 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
24/05/2017
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
24/05/2017
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 69.3 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
24/05/2017
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/05/2017
Mức giá: 45.6 Triệu/tháng
Diện tích: 170 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
24/05/2017
Mức giá: 46 Triệu/tháng
Diện tích: 121.5 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
24/05/2017
Mức giá: 899 Triệu/tháng
Diện tích: 208 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
24/05/2017
Mức giá: 593 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
24/05/2017
Mức giá: 550 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
24/05/2017