Cho thuê văn phòng tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng 2,179 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/01/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/01/2021
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/01/2021
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 135 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
16/01/2021
Mức giá: 24 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
16/01/2021
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
16/01/2021
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 1200 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
16/01/2021
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
16/01/2021
Mức giá: 7.7 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
16/01/2021
Mức giá: 34 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
16/01/2021
Mức giá: 21 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
16/01/2021
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 43 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/01/2021
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/01/2021
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/01/2021
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 39 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/01/2021
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 56.6 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/01/2021
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 38 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/01/2021
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
16/01/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
16/01/2021
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
16/01/2021