Cho thuê văn phòng tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng 3,997 bất động sản.
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/04/2017
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
26/04/2017
Mức giá: 88 Triệu/tháng
Diện tích: 330 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
26/04/2017
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
26/04/2017
Mức giá: 53 Triệu/tháng
Diện tích: 107 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
26/04/2017
Mức giá: 33 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/04/2017
Mức giá: 24 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
26/04/2017
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
26/04/2017
Mức giá: 86 Triệu/tháng
Diện tích: 280 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
26/04/2017
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/04/2017
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
26/04/2017
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
26/04/2017
Mức giá: 21 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
26/04/2017
Mức giá: 56 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
26/04/2017
Mức giá: 38 Triệu/tháng
Diện tích: 115 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/04/2017
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
26/04/2017
Mức giá: 31 Triệu/tháng
Diện tích: 77 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
26/04/2017
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/04/2017
Mức giá: 47 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/04/2017
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
26/04/2017