Cho thuê văn phòng tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng 3,000 bất động sản.
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
27/02/2020
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
27/02/2020
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 19 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
27/02/2020
Mức giá: 1 Triệu/tháng
Diện tích: 5 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
27/02/2020
Mức giá: 1 Triệu/tháng
Diện tích: 5 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
27/02/2020
Mức giá: 0.7 Triệu/tháng
Diện tích: 5 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
27/02/2020
Mức giá: 7 Trăm nghìn/tháng
Diện tích: 5 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
27/02/2020
Mức giá: 7 Trăm nghìn/tháng
Diện tích: 5 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
27/02/2020
Mức giá: 7 Trăm nghìn/tháng
Diện tích: 5 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
27/02/2020
Mức giá: 5 Trăm nghìn/tháng
Diện tích: 5 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
27/02/2020
Mức giá: 5 Trăm nghìn/tháng
Diện tích: 5 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
27/02/2020
Mức giá: 7 Trăm nghìn/tháng
Diện tích: 5 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
27/02/2020
Mức giá: 5 Trăm nghìn/tháng
Diện tích: 5 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
27/02/2020
Mức giá: 7 Trăm nghìn/tháng
Diện tích: 5 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
27/02/2020
Mức giá: 5 Trăm nghìn/tháng
Diện tích: 5 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
27/02/2020
Mức giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: 92 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/02/2020
Mức giá: 18.5 Triệu/tháng
Diện tích: 38 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/02/2020
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 28 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/02/2020
Mức giá: 7.8 Triệu/tháng
Diện tích: 28 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
27/02/2020
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
27/02/2020