Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê kho, nhà xưởng, đất 2,038 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
07/08/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
07/08/2020
Mức giá: 59 Triệu/tháng
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
07/08/2020
Mức giá: 21.7 Triệu/tháng
Diện tích: 220 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
07/08/2020
07/08/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
07/08/2020
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
07/08/2020
Mức giá: 39 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
07/08/2020
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
07/08/2020
Mức giá: 800 Triệu/tháng
Diện tích: 800 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
07/08/2020
Mức giá: 34 Triệu/tháng
Diện tích: 350 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
07/08/2020
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 280 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
07/08/2020
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
07/08/2020
Mức giá: 106 Triệu/tháng
Diện tích: 1200 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
07/08/2020
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
07/08/2020
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
07/08/2020
Mức giá: 19.20 Tỷ/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
07/08/2020
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
07/08/2020
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
07/08/2020