Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê cửa hàng, ki ốt 1,637 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 7.4 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
15/08/2017
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 31 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
15/08/2017
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 54 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
15/08/2017
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 24.75 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
15/08/2017
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
15/08/2017
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 26 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
15/08/2017
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
15/08/2017
Mức giá: 79.28 Triệu/tháng
Diện tích: 182 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
15/08/2017
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
15/08/2017
Mức giá: 47 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
15/08/2017
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 117.6 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
15/08/2017
Mức giá: 67.94 Triệu/tháng
Diện tích: 187.2 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
15/08/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
15/08/2017
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
15/08/2017
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
15/08/2017
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
15/08/2017
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 67.5 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
15/08/2017
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 161 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
15/08/2017
Mức giá: 54 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
15/08/2017
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 182 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
15/08/2017