Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê cửa hàng, ki ốt 1,962 bất động sản.
Mức giá: 89.16 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
21/04/2017
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
21/04/2017
Mức giá: 100.31 Triệu/tháng
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
21/04/2017
Mức giá: 60.18 Triệu/tháng
Diện tích: 170 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
21/04/2017
Mức giá: 178.32 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
21/04/2017
Mức giá: 89.16 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
21/04/2017
Mức giá: 178.32 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
21/04/2017
Mức giá: 160 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
21/04/2017
Mức giá: 12.27 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
21/04/2017
Mức giá: 100.28 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
21/04/2017
Mức giá: 181.2 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
21/04/2017
Mức giá: 147.45 Triệu/tháng
Diện tích: 210 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
21/04/2017
Mức giá: 147.45 Triệu/tháng
Diện tích: 210 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
21/04/2017
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 166.6 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
21/04/2017
Mức giá: 140 Triệu/tháng
Diện tích: 195 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
21/04/2017
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 170 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
21/04/2017
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 161.5 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
21/04/2017
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 170 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
21/04/2017
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 230 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
21/04/2017
Mức giá: 72.8 Triệu/tháng
Diện tích: 220 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
21/04/2017