BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC

Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê cửa hàng, ki ốt 3,858 bất động sản.
Mức giá: 200 Triệu/tháng
Diện tích: 176 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
05/12/2016
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
05/12/2016
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
05/12/2016
Mức giá: 24.5 Triệu/tháng
Diện tích: 33 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
05/12/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 450 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
05/12/2016
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 117 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
05/12/2016
Mức giá: 111.35 Triệu/tháng
Diện tích: 450 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
05/12/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 1900 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
05/12/2016
Mức giá: 190 Triệu/tháng
Diện tích: 224 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
05/12/2016
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
05/12/2016
Mức giá: 160 Triệu/tháng
Diện tích: 350 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
05/12/2016
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 111 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
05/12/2016
Mức giá: 111.35 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
05/12/2016
Mức giá: 77.94 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
05/12/2016
Mức giá: 155.89 Triệu/tháng
Diện tích: 220 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
05/12/2016
Mức giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
05/12/2016
Mức giá: 55.41 Triệu/tháng
Diện tích: 220 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
05/12/2016
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 102 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
05/12/2016
Mức giá: 53.28 Triệu/tháng
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
05/12/2016
Mức giá: 5 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
05/12/2016