Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê cửa hàng, ki ốt 1,756 bất động sản.
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
26/05/2017
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
26/05/2017
Mức giá: 453 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 34 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
26/05/2017
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 34.19 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/05/2017
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 10 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/05/2017
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 10 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/05/2017
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 310 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
26/05/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
26/05/2017
Mức giá: 44 Triệu/tháng
Diện tích: 86.4 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/05/2017
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 154 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/05/2017
Mức giá: 40.89 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
26/05/2017
Mức giá: 43 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
25/05/2017
Mức giá: 1 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
25/05/2017
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 36 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
25/05/2017
Mức giá: 39 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
25/05/2017
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
25/05/2017
Mức giá: 48 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
25/05/2017
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
25/05/2017
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 360 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
25/05/2017
Mức giá: 39 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
25/05/2017