Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê cửa hàng, ki ốt 1,554 bất động sản.
Mức giá: 210 Triệu/tháng
Diện tích: 104 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
18/04/2019
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
18/04/2019
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
18/04/2019
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 58.5 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
18/04/2019
Mức giá: 280 Triệu/tháng
Diện tích: 175 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
18/04/2019
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 38.25 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
18/04/2019
Mức giá: 42 Triệu/tháng
Diện tích: 81.9 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
18/04/2019
Mức giá: 126 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
18/04/2019
Mức giá: 24 Triệu/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
18/04/2019
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
18/04/2019
Mức giá: 33 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
18/04/2019
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 21 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
18/04/2019
Mức giá: 37 Triệu/tháng
Diện tích: 53.2 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
18/04/2019
Mức giá: 110 Triệu/tháng
Diện tích: 144 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
18/04/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
18/04/2019
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 42 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
18/04/2019
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 222 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
18/04/2019
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 111 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
18/04/2019
Mức giá: 125 Triệu/tháng
Diện tích: 156 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
18/04/2019
Mức giá: 41 Triệu/tháng
Diện tích: 222 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
18/04/2019