BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC

Cho thuê nhà mặt phố tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt phố 26,797 bất động sản.
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
28/11/2020
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
28/11/2020
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 225 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
28/11/2020
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
28/11/2020
28/11/2020
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
28/11/2020
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
28/11/2020
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 5 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
28/11/2020
Mức giá: 149 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
28/11/2020
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 99 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
28/11/2020
28/11/2020
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 112 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
28/11/2020
Mức giá: 42 Triệu/tháng
Diện tích: 28.2 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
28/11/2020
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 33 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
28/11/2020
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
28/11/2020
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 42 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
28/11/2020
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
28/11/2020
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 270 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
28/11/2020
Mức giá: 280 Triệu/tháng
Diện tích: 850 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
28/11/2020
Mức giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/11/2020