BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC

Cho thuê nhà mặt phố tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt phố 29,975 bất động sản.
Mức giá: 85 Triệu/tháng
Diện tích: 96.6 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
19/08/2017
Mức giá: 317.24 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
19/08/2017
Mức giá: 117.83 Triệu/tháng
Diện tích: 108 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
19/08/2017
Mức giá: 158.73 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
19/08/2017
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 112 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
19/08/2017
Mức giá: 181.4 Triệu/tháng
Diện tích: 161 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
19/08/2017
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
19/08/2017
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
19/08/2017
Mức giá: 74.84 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
19/08/2017
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
19/08/2017
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 170 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
19/08/2017
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
19/08/2017
Mức giá: 110 Triệu/tháng
Diện tích: 216 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
19/08/2017
Mức giá: 158.76 Triệu/tháng
Diện tích: 171 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
19/08/2017
Mức giá: 158.76 Triệu/tháng
Diện tích: 368 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
19/08/2017
Mức giá: 102.06 Triệu/tháng
Diện tích: 368 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
19/08/2017
Mức giá: 122.47 Triệu/tháng
Diện tích: 224 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
19/08/2017
Mức giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
19/08/2017
Mức giá: 130 Triệu/tháng
Diện tích: 216 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
19/08/2017
Mức giá: 158.76 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
19/08/2017