BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC

Cho thuê nhà mặt phố tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt phố 21,255 bất động sản.
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 81.4 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 66.78 Triệu/tháng
Diện tích: 86.4 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 64.5 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 85.5 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 144.69 Triệu/tháng
Diện tích: 208 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 260 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 82.5 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 155.82 Triệu/tháng
Diện tích: 165 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 124.8 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
06/12/2016
06/12/2016
Mức giá: 155.82 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 78.75 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 67.5 Triệu/tháng
Diện tích: 112 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 73.6 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
06/12/2016