BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC

Cho thuê nhà mặt phố tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt phố 34,745 bất động sản.
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
20/11/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
20/11/2018
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 340 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
20/11/2018
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
20/11/2018
Mức giá: 177 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
20/11/2018
Mức giá: 73 Triệu/tháng
Diện tích: 480 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
20/11/2018
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
20/11/2018
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
20/11/2018
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 320 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
20/11/2018
Mức giá: 140 Triệu/tháng
Diện tích: 608 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
20/11/2018
Mức giá: 67 Triệu/tháng
Diện tích: 304 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
20/11/2018
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 310 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
20/11/2018
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
20/11/2018
Mức giá: 200 Triệu/tháng
Diện tích: 530 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
20/11/2018
Mức giá: 85 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
20/11/2018
Mức giá: 24 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
20/11/2018
Mức giá: 162.4 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
20/11/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
20/11/2018
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
20/11/2018
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
20/11/2018