BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC

Cho thuê nhà mặt phố tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt phố 21,200 bất động sản.
30/03/2020
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
30/03/2020
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
30/03/2020
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
30/03/2020
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 38.4 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
30/03/2020
Mức giá: 260 Triệu/tháng
Diện tích: 285 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
30/03/2020
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
30/03/2020
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
30/03/2020
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 67.5 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
30/03/2020
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 92 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
30/03/2020
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
30/03/2020
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 67.5 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
30/03/2020
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 128 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
30/03/2020
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 52 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
30/03/2020
Mức giá: 85 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
30/03/2020
Mức giá: 95 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
30/03/2020
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
30/03/2020
Mức giá: 300 Triệu/tháng
Diện tích: 253 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
30/03/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
30/03/2020
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
30/03/2020