BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC

Cho thuê nhà mặt phố tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt phố 36,407 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
19/12/2018
Mức giá: 105000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 210 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
19/12/2018
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
19/12/2018
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
19/12/2018
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
19/12/2018
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 67.5 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
19/12/2018
Mức giá: 55000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
19/12/2018
Mức giá: 25000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
19/12/2018
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
19/12/2018
Mức giá: 95000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 550 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
19/12/2018
Mức giá: 77000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 350 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
19/12/2018
Mức giá: 50000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
19/12/2018
Mức giá: 45000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 360 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
19/12/2018
Mức giá: 220000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 900 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
19/12/2018
Mức giá: 42000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
19/12/2018
Mức giá: 180000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 1500 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
19/12/2018
Mức giá: 37000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 190 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
19/12/2018
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
19/12/2018
Mức giá: 27000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 320 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
19/12/2018
Mức giá: 35000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
19/12/2018