BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC

Cho thuê nhà mặt phố tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt phố 32,716 bất động sản.
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
16/10/2018
16/10/2018
Mức giá: 125 Triệu/tháng
Diện tích: 625 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
16/10/2018
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
16/10/2018
Mức giá: 40.11 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
16/10/2018
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
16/10/2018
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
16/10/2018
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
16/10/2018
Mức giá: 105 Triệu/tháng
Diện tích: 132 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
16/10/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 170 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
16/10/2018
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/10/2018
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/10/2018
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/10/2018
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/10/2018
Mức giá: 6.50 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
16/10/2018
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
16/10/2018
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
16/10/2018
Mức giá: 210 Triệu/tháng
Diện tích: 203.5 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/10/2018
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 222 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/10/2018
Mức giá: 94.5 Triệu/tháng
Diện tích: 222 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/10/2018