Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê cửa hàng, ki ốt 1,616 bất động sản.
Mức giá: 15000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
20/01/2019
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
20/01/2019
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 52 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
20/01/2019
Mức giá: 32000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
20/01/2019
Mức giá: 20000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
20/01/2019
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
20/01/2019
Mức giá: 97000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
20/01/2019
Mức giá: 25000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
20/01/2019
Mức giá: 51000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 52 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
20/01/2019
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
20/01/2019
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
20/01/2019
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
20/01/2019
Mức giá: 34000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
20/01/2019
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
20/01/2019
Mức giá: 45000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
20/01/2019
Mức giá: 18000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
20/01/2019
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 132 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
20/01/2019
Mức giá: 21000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
20/01/2019
Mức giá: 10000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 21 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
20/01/2019
20/01/2019