BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC

Cho thuê căn hộ chung cư tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư 53,859 bất động sản.
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 98 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
13/07/2020
Mức giá: 20.7 Triệu/tháng
Diện tích: 98 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
13/07/2020
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
13/07/2020
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
13/07/2020
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 89 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
13/07/2020
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 96.56 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
13/07/2020
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 78 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
13/07/2020
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 79 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
13/07/2020
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
13/07/2020
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 78 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
13/07/2020
Mức giá: 1.00 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
13/07/2020
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 73 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
13/07/2020
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
13/07/2020
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
13/07/2020
Mức giá: 1.00 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
13/07/2020
Mức giá: 9.5 Trăm nghìn/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
13/07/2020
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
13/07/2020
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
13/07/2020
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 147 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
13/07/2020
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
13/07/2020