Cho thuê nhà trọ, phòng trọ tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà trọ, phòng trọ 1,010 bất động sản.
25/11/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
25/11/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
25/11/2020
Mức giá: 2.8 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
25/11/2020
Mức giá: 3 Triệu/tháng
Diện tích: 22 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
25/11/2020
Mức giá: 3.4 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
25/11/2020
Mức giá: 1 Triệu/tháng
Diện tích: 12 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
25/11/2020
Mức giá: 3.7 Triệu/tháng
Diện tích: 24 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
25/11/2020
Mức giá: 3.5 Triệu/tháng
Diện tích: 32 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
25/11/2020
Mức giá: 2 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
25/11/2020
Mức giá: 2 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
25/11/2020
Mức giá: 58 Triệu/tháng
Diện tích: 900 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
25/11/2020
Mức giá: 5.5 Triệu/tháng
Diện tích: 32 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
25/11/2020
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
25/11/2020
Mức giá: 5.5 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
25/11/2020
Mức giá: 1.8 Triệu/tháng
Diện tích: 14 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
25/11/2020
Mức giá: 1.8 Triệu/tháng
Diện tích: 14 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
25/11/2020
25/11/2020
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
25/11/2020
Mức giá: 3.5 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
25/11/2020