Cho thuê nhà trọ, phòng trọ tại quận 4

Cho thuê nhà trọ, phòng trọ tại Quận 4

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà trọ, phòng trọ tại Quận 4. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 4 85 bất động sản.
Mức giá: 3.5 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
10/12/2016
Mức giá: 3.5 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
09/12/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 2.15 Triệu/tháng
Diện tích: 8 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: 2 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: 2.7 Triệu/tháng
Diện tích: 15 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
05/12/2016
Mức giá: 2 Triệu/tháng
Diện tích: 14 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
05/12/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
05/12/2016
Mức giá: 4 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 3 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
02/12/2016
Mức giá: 2.7 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
02/12/2016
Mức giá: 1.5 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
02/12/2016
Mức giá: 3.5 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
02/12/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 23 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
02/12/2016
Mức giá: 3.2 Triệu/tháng
Diện tích: 15 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
02/12/2016
Mức giá: 1.7 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
02/12/2016
Mức giá: 1.5 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
01/12/2016
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
01/12/2016
Mức giá: 1.5 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
01/12/2016
Mức giá: 1.2 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
01/12/2016