Cho thuê nhà trọ, phòng trọ tại Quận 10

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà trọ, phòng trọ tại Quận 10. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 10 537 bất động sản.
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 3.5 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 4.5 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 4800.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 3.5 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 4.6 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
02/12/2016
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
02/12/2016
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
02/12/2016
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
02/12/2016
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
02/12/2016
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
02/12/2016
Mức giá: 4.5 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
02/12/2016
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 29 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
02/12/2016
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
02/12/2016
Mức giá: 5.8 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
02/12/2016
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
02/12/2016