Cho thuê nhà trọ, phòng trọ tại Quận Bình Tân

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà trọ, phòng trọ tại Quận Bình Tân. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Bình Tân 44 bất động sản.
Mức giá: 1 Triệu/tháng
Diện tích: 12 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
16/03/2018
Mức giá: 1.3 Triệu/tháng
Diện tích: 18 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
16/03/2018
Mức giá: 1.4 Triệu/tháng
Diện tích: 15 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
15/03/2018
Mức giá: 2.7 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
13/03/2018
Mức giá: 3.5 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
12/03/2018
Mức giá: 3 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
12/03/2018
Mức giá: 2.2 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
12/03/2018
Mức giá: 1.3 Triệu/tháng
Diện tích: 15 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
12/03/2018
Mức giá: 2 Triệu/tháng
Diện tích: 22 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
12/03/2018
Mức giá: 1.5 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
11/03/2018
Mức giá: 1.5 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
11/03/2018
Mức giá: 2.3 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
11/03/2018
Mức giá: 1.7 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
10/03/2018
Mức giá: 3 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
10/03/2018
Mức giá: 2 Triệu/tháng
Diện tích: 23 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
10/03/2018
Mức giá: 1.2 Triệu/tháng
Diện tích: 15 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
10/03/2018
Mức giá: 1.6 Triệu/tháng
Diện tích: 15 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
09/03/2018
Mức giá: 3 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
09/03/2018
Mức giá: 3 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
08/03/2018
Mức giá: 1.6 Triệu/tháng
Diện tích: 16 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
08/03/2018