Cho thuê nhà trọ, phòng trọ tại Quận Bình Tân

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà trọ, phòng trọ tại Quận Bình Tân. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Bình Tân 57 bất động sản.
25/04/2017
Mức giá: 3.2 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
25/04/2017
Mức giá: 1.3 Triệu/tháng
Diện tích: 14 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
23/04/2017
Mức giá: 2.5 Triệu/tháng
Diện tích: 32 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
23/04/2017
Mức giá: 2.5 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
23/04/2017
Mức giá: 2.5 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
23/04/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 32 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
22/04/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 32 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
22/04/2017
Mức giá: 2.5 Triệu/tháng
Diện tích: 32 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
22/04/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
21/04/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
21/04/2017
Mức giá: 1.2 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
21/04/2017
Mức giá: 4 Triệu/tháng
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
20/04/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 32 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
20/04/2017
Mức giá: 2.5 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
19/04/2017
Mức giá: 2.5 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
19/04/2017
Mức giá: 4 Triệu/tháng
Diện tích: 15 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
19/04/2017
Mức giá: 2 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
19/04/2017
Mức giá: 1.4 Triệu/tháng
Diện tích: 15 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
18/04/2017
Mức giá: 1.7 Triệu/tháng
Diện tích: 18 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
18/04/2017