Cho thuê nhà trọ, phòng trọ tại Quận Bình Tân

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà trọ, phòng trọ tại Quận Bình Tân. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Bình Tân 101 bất động sản.
19/01/2017
Mức giá: 2.5 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
18/01/2017
Mức giá: 2.5 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
18/01/2017
Mức giá: 2 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
17/01/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
16/01/2017
Mức giá: 2.5 Triệu/tháng
Diện tích: 22 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
16/01/2017
Mức giá: 2.5 Triệu/tháng
Diện tích: 15 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
16/01/2017
Mức giá: 1.5 Triệu/tháng
Diện tích: 16 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
15/01/2017
Mức giá: 2.5 Triệu/tháng
Diện tích: 15 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
15/01/2017
Mức giá: 2.5 Triệu/tháng
Diện tích: 15 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
15/01/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
14/01/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
14/01/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
14/01/2017
Mức giá: 2.5 Triệu/tháng
Diện tích: 15 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
14/01/2017
Mức giá: 1.3 Triệu/tháng
Diện tích: 14 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
13/01/2017
Mức giá: 2 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
13/01/2017
Mức giá: 2.5 Triệu/tháng
Diện tích: 15 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
13/01/2017
Mức giá: 2.5 Triệu/tháng
Diện tích: 12 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
13/01/2017
Mức giá: 1.7 Triệu/tháng
Diện tích: 21 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
13/01/2017
Mức giá: 2 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
12/01/2017