Cho thuê nhà trọ, phòng trọ tại huyện nhà bè

Cho thuê nhà trọ, phòng trọ tại Huyện Nhà Bè

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà trọ, phòng trọ tại Huyện Nhà Bè. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Nhà Bè 104 bất động sản.
Mức giá: 3 Triệu/tháng
Diện tích: 14 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 3.2 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 1.7 Triệu/tháng
Diện tích: 34 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 1 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 3.6 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
02/12/2016
Mức giá: 3.2 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
02/12/2016
Mức giá: 3.2 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
02/12/2016
Mức giá: 3 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
02/12/2016
Mức giá: 4 Trăm nghìn/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
01/12/2016
Mức giá: 2.5 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
01/12/2016
Mức giá: 3 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
01/12/2016
Mức giá: 3.2 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
01/12/2016
Mức giá: 1.5 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
01/12/2016
Mức giá: 4.5 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
01/12/2016
Mức giá: 3.5 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
30/11/2016
Mức giá: 3.3 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
30/11/2016
Mức giá: 3.6 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
30/11/2016
Mức giá: 3 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
30/11/2016
Mức giá: 4 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
30/11/2016