Cho thuê nhà trọ, phòng trọ tại Quận 12

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà trọ, phòng trọ tại Quận 12. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 12 81 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 1.7 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
23/02/2017
Mức giá: 1.7 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
23/02/2017
Mức giá: 2 Triệu/tháng
Diện tích: 15 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
23/02/2017
Mức giá: 9 Trăm nghìn/tháng
Diện tích: 11 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
23/02/2017
Mức giá: 1.3 Triệu/tháng
Diện tích: 22 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
22/02/2017
Mức giá: 1.6 Triệu/tháng
Diện tích: 18 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
22/02/2017
Mức giá: 1.6 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
22/02/2017
Mức giá: 1.5 Triệu/tháng
Diện tích: 12 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
22/02/2017
Mức giá: 1.5 Triệu/tháng
Diện tích: 15 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
21/02/2017
Mức giá: 1.5 Triệu/tháng
Diện tích: 24 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
21/02/2017
Mức giá: 1.5 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
21/02/2017
Mức giá: 1.5 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
21/02/2017
Mức giá: 1.5 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
21/02/2017
Mức giá: 1.5 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
21/02/2017
Mức giá: 9 Trăm nghìn/tháng
Diện tích: 12 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
18/02/2017
Mức giá: 2.5 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
13/02/2017
Mức giá: 1.6 Triệu/tháng
Diện tích: 26 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
13/02/2017
Mức giá: 4 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
12/02/2017
Mức giá: 4 Triệu/tháng
Diện tích: 28 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
12/02/2017