Cho thuê nhà trọ, phòng trọ tại Quận 12

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà trọ, phòng trọ tại Quận 12. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 12 83 bất động sản.
08/12/2016
Mức giá: 2 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 1 Triệu/tháng
Diện tích: 14 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: 3.50 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: 1 Triệu/tháng
Diện tích: 12 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: 1.3 Triệu/tháng
Diện tích: 18 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: 3 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 2 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 2.3 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 1.3 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
05/12/2016
Mức giá: 2 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
04/12/2016
Mức giá: 1.3 Triệu/tháng
Diện tích: 11 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
04/12/2016
Mức giá: 1.5 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 1.3 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 1 Triệu/tháng
Diện tích: 12 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
02/12/2016
Mức giá: 1.3 Triệu/tháng
Diện tích: 24 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
02/12/2016
Mức giá: 1.3 Triệu/tháng
Diện tích: 18 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
02/12/2016
Mức giá: 1.5 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
02/12/2016
Mức giá: 1.2 Triệu/tháng
Diện tích: 18 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
01/12/2016