Cho thuê nhà trọ, phòng trọ tại Quận 11

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà trọ, phòng trọ tại Quận 11. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 11 93 bất động sản.
Mức giá: 2 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
20/01/2017
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 36 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
20/01/2017
Mức giá: 3.3 Triệu/tháng
Diện tích: 15 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
20/01/2017
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
18/01/2017
Mức giá: 5.5 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
16/01/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
14/01/2017
Mức giá: 1.4 Triệu/tháng
Diện tích: 14 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
13/01/2017
Mức giá: 2.1 Triệu/tháng
Diện tích: 16 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
13/01/2017
Mức giá: 3 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
12/01/2017
Mức giá: 1.5 Triệu/tháng
Diện tích: 5.44 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
12/01/2017
Mức giá: 2.3 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
06/01/2017
Mức giá: 4.5 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
05/01/2017
Mức giá: 2.5 Triệu/tháng
Diện tích: 18 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
05/01/2017
Mức giá: 3 Triệu/tháng
Diện tích: 18 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
05/01/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
05/01/2017
Mức giá: 3 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
05/01/2017
Mức giá: 4 Triệu/tháng
Diện tích: 26 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
04/01/2017
Mức giá: 2 Triệu/tháng
Diện tích: 15 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
04/01/2017
Mức giá: 2.45 Trăm nghìn/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
03/01/2017
Mức giá: 7.5 Trăm nghìn/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
03/01/2017