Cho thuê nhà trọ, phòng trọ tại Quận 11

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà trọ, phòng trọ tại Quận 11. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 11 127 bất động sản.
Mức giá: 3 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
27/10/2016
Mức giá: 40.00 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
27/10/2016
Mức giá: 40.00 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
26/10/2016
Mức giá: 2.4 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
25/10/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
25/10/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
25/10/2016
Mức giá: 3 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
25/10/2016
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
25/10/2016
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
24/10/2016
Mức giá: 2.4 Triệu/tháng
Diện tích: 14 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
23/10/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
23/10/2016
Mức giá: 2.5 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
22/10/2016
Mức giá: 4 Trăm nghìn/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
22/10/2016
Mức giá: 4.5 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
22/10/2016
Mức giá: 6 Trăm nghìn/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
22/10/2016
Mức giá: 2 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
22/10/2016
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 33 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
21/10/2016
Mức giá: 3 Triệu/tháng
Diện tích: 36 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
21/10/2016
Mức giá: 4.5 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
21/10/2016
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
21/10/2016