Cho thuê nhà trọ, phòng trọ tại Quận 11

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà trọ, phòng trọ tại Quận 11. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 11 114 bất động sản.
Mức giá: 2 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 2 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 3.5 Triệu/tháng
Diện tích: 16 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 3.5 Triệu/tháng
Diện tích: 27 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 2.6 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 18 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
02/12/2016
Mức giá: 3.5 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
02/12/2016
Mức giá: 5.5 Triệu/tháng
Diện tích: 18 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
02/12/2016
Mức giá: 3.8 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
02/12/2016
Mức giá: 2 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
02/12/2016
Mức giá: 2 Triệu/tháng
Diện tích: 14 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
02/12/2016
Mức giá: 5 Trăm nghìn/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
02/12/2016
Mức giá: 1.3 Triệu/tháng
Diện tích: 16 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
02/12/2016
Mức giá: 2.2 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
01/12/2016
Mức giá: 3 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
01/12/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
01/12/2016
Mức giá: 3 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
01/12/2016
Mức giá: 3.5 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
30/11/2016
Mức giá: 2.2 Triệu/tháng
Diện tích: 22 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
30/11/2016
Mức giá: 3 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
30/11/2016