Cho thuê nhà trọ, phòng trọ tại quận 7

Cho thuê nhà trọ, phòng trọ tại Quận 7

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà trọ, phòng trọ tại Quận 7. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 7 296 bất động sản.
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
23/04/2017
Mức giá: 3.5 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
23/04/2017
Mức giá: 5.2 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
23/04/2017
Mức giá: 1.5 Triệu/tháng
Diện tích: 12 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
22/04/2017
Mức giá: 2.8 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
22/04/2017
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
22/04/2017
Mức giá: 1.6 Triệu/tháng
Diện tích: 6 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
22/04/2017
Mức giá: 1.6 Triệu/tháng
Diện tích: 6 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
22/04/2017
Mức giá: 2.3 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
22/04/2017
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
22/04/2017
Mức giá: 7 Trăm nghìn/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
22/04/2017
Mức giá: 7 Trăm nghìn/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
22/04/2017
Mức giá: 7 Trăm nghìn/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
22/04/2017
Mức giá: 3.2 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
21/04/2017
Mức giá: 4 Triệu/tháng
Diện tích: 18 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
21/04/2017
Mức giá: 2.3 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
21/04/2017
Mức giá: 2.9 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
21/04/2017
Mức giá: 2.9 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
21/04/2017
Mức giá: 2.4 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
21/04/2017
Mức giá: 3 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
21/04/2017