Cho thuê nhà trọ, phòng trọ tại Quận 8

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà trọ, phòng trọ tại Quận 8. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 8 126 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
22/10/2016
Mức giá: 3.5 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
22/10/2016
Mức giá: 1.9 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
22/10/2016
Mức giá: 1.6 Triệu/tháng
Diện tích: 28 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
22/10/2016
Mức giá: 6.7 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
21/10/2016
Mức giá: 4.5 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
21/10/2016
Mức giá: 3 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
21/10/2016
Mức giá: 3.1 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
21/10/2016
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 37 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
20/10/2016
Mức giá: 3 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
20/10/2016
Mức giá: 3 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
20/10/2016
Mức giá: 4 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
20/10/2016
Mức giá: 3 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
20/10/2016
Mức giá: 1.8 Triệu/tháng
Diện tích: 14 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
20/10/2016
Mức giá: 2.5 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
20/10/2016
Mức giá: 2 Triệu/tháng
Diện tích: 15 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
20/10/2016
Mức giá: 2.4 Triệu/tháng
Diện tích: 15 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
19/10/2016
Mức giá: 1.2 Triệu/tháng
Diện tích: 15 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
19/10/2016
Mức giá: 1.8 Triệu/tháng
Diện tích: 10 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
18/10/2016
Mức giá: 3.2 Triệu/tháng
Diện tích: 18 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
18/10/2016