Cho thuê nhà trọ, phòng trọ tại Quận 3

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà trọ, phòng trọ tại Quận 3. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 3 134 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
09/12/2018
Mức giá: 75000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
08/12/2018
Mức giá: 5.5 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
07/12/2018
Mức giá: 5.3 Triệu/tháng
Diện tích: 28 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
07/12/2018
Mức giá: 1.5 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
06/12/2018
Mức giá: 1.3 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
06/12/2018
Mức giá: 3.2 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
05/12/2018
Mức giá: 600 Triệu/tháng
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
05/12/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
05/12/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
05/12/2018
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
05/12/2018
Mức giá: 4800.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
04/12/2018
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
04/12/2018
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
04/12/2018
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
04/12/2018
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
04/12/2018
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 38 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
04/12/2018
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
04/12/2018
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
04/12/2018
Mức giá: 4.5 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
04/12/2018