Cho thuê nhà trọ, phòng trọ tại Quận 3

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà trọ, phòng trọ tại Quận 3. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 3 305 bất động sản.
Mức giá: 5.2 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
19/01/2017
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
19/01/2017
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
19/01/2017
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
19/01/2017
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 16 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
19/01/2017
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 18 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
19/01/2017
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
19/01/2017
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
19/01/2017
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
19/01/2017
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 16 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
19/01/2017
Mức giá: 4.7 Triệu/tháng
Diện tích: 16 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
19/01/2017
Mức giá: 3 Triệu/tháng
Diện tích: 16 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
18/01/2017
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 44 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
18/01/2017
Mức giá: 3.8 Triệu/tháng
Diện tích: 32 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
18/01/2017
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
18/01/2017
Mức giá: 5.5 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
18/01/2017
Mức giá: 4.5 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
17/01/2017
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
17/01/2017
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
17/01/2017
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
17/01/2017