Cho thuê nhà trọ, phòng trọ tại quận 3

Cho thuê nhà trọ, phòng trọ tại Quận 3

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà trọ, phòng trọ tại Quận 3. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 3 76 bất động sản.
Mức giá: 4.4 Triệu/tháng
Diện tích: 27 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
16/10/2019
Mức giá: 4.3 Triệu/tháng
Diện tích: 27 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
16/10/2019
Mức giá: 4.3 Triệu/tháng
Diện tích: 27 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
16/10/2019
Mức giá: 4.5 Triệu/tháng
Diện tích: 27 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
16/10/2019
Mức giá: 5.3 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
16/10/2019
Mức giá: 4.3 Triệu/tháng
Diện tích: 27 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
16/10/2019
Mức giá: 4.4 Triệu/tháng
Diện tích: 28 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
16/10/2019
Mức giá: 4.2 Triệu/tháng
Diện tích: 27 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
16/10/2019
Mức giá: 6.3 Triệu/tháng
Diện tích: 38 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
16/10/2019
Mức giá: 6.4 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
16/10/2019
Mức giá: 5.5 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
16/10/2019
Mức giá: 5.5 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
16/10/2019
Mức giá: 6.4 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
16/10/2019
Mức giá: 6.3 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
16/10/2019
Mức giá: 6.4 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
16/10/2019
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
16/10/2019
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
16/10/2019
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
16/10/2019
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 38 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
16/10/2019
Mức giá: 48 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
16/10/2019