BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC

Cho thuê nhà trọ, phòng trọ tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà trọ, phòng trọ 4,958 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 16 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 1.5 Triệu/tháng
Diện tích: 9 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 1.8 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 2.8 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 3.2 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 3.7 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 3.7 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 3.5 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 2 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 2 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 4.5 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 5.5 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 1 Triệu/tháng
Diện tích: 6 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 4.2 Triệu/tháng
Diện tích: 15 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 6.8 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 3 Triệu/tháng
Diện tích: 24 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 3.7 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
03/12/2016