Cho thuê nhà trọ, phòng trọ tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà trọ, phòng trọ 899 bất động sản.
Mức giá: 2.1 Triệu/tháng
Diện tích: 14 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
22/01/2021
Mức giá: 1.9 Triệu/tháng
Diện tích: 12 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
22/01/2021
Mức giá: 3.5 Triệu/tháng
Diện tích: 24 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
22/01/2021
Mức giá: 2 Triệu/tháng
Diện tích: 12 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
22/01/2021
Mức giá: 3.6 Triệu/tháng
Diện tích: 24 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
22/01/2021
Mức giá: 2.3 Triệu/tháng
Diện tích: 12 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
22/01/2021
Mức giá: 2 Triệu/tháng
Diện tích: 10 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
22/01/2021
22/01/2021
Mức giá: 3.5 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
22/01/2021
Mức giá: 2.1 Triệu/tháng
Diện tích: 12 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
22/01/2021
Mức giá: 3.5 Triệu/tháng
Diện tích: 24 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
22/01/2021
Mức giá: 2.2 Triệu/tháng
Diện tích: 12 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
22/01/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 12 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
22/01/2021
Mức giá: 2.2 Trăm nghìn/tháng
Diện tích: 12 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
22/01/2021
Mức giá: 3.4 Triệu/tháng
Diện tích: 24 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
22/01/2021
Mức giá: 2 Triệu/tháng
Diện tích: 12 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
22/01/2021
Mức giá: 2.4 Triệu/tháng
Diện tích: 14 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
22/01/2021
Mức giá: 2.2 Triệu/tháng
Diện tích: 12 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
22/01/2021
Mức giá: 3.9 Triệu/tháng
Diện tích: 24 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
22/01/2021
Mức giá: 3 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
22/01/2021