Nhà đất cho thuê tại Quận 11

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 11 1,717 bất động sản.
Mức giá: 1.70 Tỷ/tháng
Diện tích: 92 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
24/04/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
24/04/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
24/04/2018
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
24/04/2018
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 60.9 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
24/04/2018
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 96.9 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
24/04/2018
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
24/04/2018
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
24/04/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 54 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
24/04/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 54 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
24/04/2018
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 108 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
24/04/2018
Mức giá: 21 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
24/04/2018
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 103 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
24/04/2018
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
24/04/2018
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 73 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
24/04/2018
Mức giá: 74.83 Triệu/tháng
Diện tích: 187.5 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
24/04/2018
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
24/04/2018
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
24/04/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
24/04/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
24/04/2018