Cho thuê nhà riêng tại An Gia Riverside

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại An Gia Riverside. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 7. Dự án: An Gia Riverside 31 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 37 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
17/03/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/03/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
13/03/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
13/03/2018
Mức giá: 1.90 Tỷ/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
13/03/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 5 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
12/03/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 5 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
12/03/2018
Mức giá: 980 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
12/03/2018
Mức giá: 550 Triệu/tháng
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
12/03/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 78 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
11/03/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 62 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
11/03/2018
Mức giá: 2.05 Tỷ/tháng
Diện tích: 21 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
10/03/2018
Mức giá: 2.05 Tỷ/tháng
Diện tích: 21 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
09/03/2018
Mức giá: 2.05 Tỷ/tháng
Diện tích: 21 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
09/03/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 44 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
09/03/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
08/03/2018
Mức giá: 1 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
07/03/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
02/03/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 220 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
01/03/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
01/03/2018