Cho thuê nhà riêng tại Khu dân cư Phú Mỹ

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Khu dân cư Phú Mỹ. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 7. Dự án: Khu dân cư Phú Mỹ 20 bất động sản.
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 220 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/01/2018
Mức giá: 45.5 Triệu/tháng
Diện tích: 220 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/01/2018
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
15/01/2018
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 220.5 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
15/01/2018
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
15/01/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 9 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
15/01/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 220 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
13/01/2018
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
12/01/2018
Mức giá: 41 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
12/01/2018
Mức giá: 41 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
09/01/2018
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
07/01/2018
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 220 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
27/12/2017
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
26/12/2017
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
22/12/2017
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 241.5 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
22/12/2017
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
20/12/2017
Mức giá: 42 Triệu/tháng
Diện tích: 220.5 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
19/12/2017
Mức giá: 45.5 Triệu/tháng
Diện tích: 220 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/12/2017
Mức giá: 34 Triệu/tháng
Diện tích: 138 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: 72.56 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
14/12/2017