Cho thuê nhà riêng tại Mỹ Phú 2

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Mỹ Phú 2. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 7. Dự án: Mỹ Phú 2 20 bất động sản.
Mức giá: 44.69 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/01/2018
Mức giá: 39.9 Triệu/tháng
Diện tích: 256 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
15/01/2018
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 306 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
15/01/2018
Mức giá: 46 Triệu/tháng
Diện tích: 330 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
15/01/2018
Mức giá: 47 Triệu/tháng
Diện tích: 330 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
15/01/2018
Mức giá: 48 Triệu/tháng
Diện tích: 280 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
15/01/2018
Mức giá: 48 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
15/01/2018
Mức giá: 48.3 Triệu/tháng
Diện tích: 330 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
15/01/2018
Mức giá: 44.69 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
14/01/2018
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 256 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
14/01/2018
Mức giá: 57 Triệu/tháng
Diện tích: 288 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
13/01/2018
Mức giá: 48.3 Triệu/tháng
Diện tích: 330 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
05/01/2018
Mức giá: 43 Triệu/tháng
Diện tích: 256 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
04/01/2018
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 256 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
11/12/2017
Mức giá: 57 Triệu/tháng
Diện tích: 288 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
28/10/2017
Mức giá: 42 Triệu/tháng
Diện tích: 256 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
20/10/2017
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 272 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
29/09/2017
Mức giá: 50.4 Triệu/tháng
Diện tích: 330 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
20/09/2017
Mức giá: 42 Triệu/tháng
Diện tích: 288 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/09/2017
Mức giá: 54.46 Triệu/tháng
Diện tích: 330 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
23/06/2017