Cho thuê nhà riêng tại Mỹ Phú 2

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Mỹ Phú 2. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 7. Dự án: Mỹ Phú 2 20 bất động sản.
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 256 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
17/03/2018
Mức giá: 57 Triệu/tháng
Diện tích: 288 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/03/2018
Mức giá: 39.9 Triệu/tháng
Diện tích: 256 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/03/2018
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 306 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/03/2018
Mức giá: 47 Triệu/tháng
Diện tích: 330 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/03/2018
Mức giá: 48 Triệu/tháng
Diện tích: 280 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/03/2018
Mức giá: 46 Triệu/tháng
Diện tích: 330 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/03/2018
Mức giá: 48 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/03/2018
Mức giá: 48.3 Triệu/tháng
Diện tích: 330 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/03/2018
Mức giá: 44.69 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
15/03/2018
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
15/03/2018
Mức giá: 44.69 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
13/03/2018
Mức giá: 56.8 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
12/03/2018
Mức giá: 53 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
09/03/2018
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 272 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
02/03/2018
Mức giá: 57 Triệu/tháng
Diện tích: 288 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
27/02/2018
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 256 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
08/02/2018
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 256 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
02/02/2018
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
17/01/2018
Mức giá: 48.3 Triệu/tháng
Diện tích: 330 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
17/01/2018