Cho thuê nhà riêng tại Khu Biệt Thự Mỹ Kim 1,2

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Khu Biệt Thự Mỹ Kim 1,2. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 7. Dự án: Khu Biệt Thự Mỹ Kim 1,2 85 bất động sản.
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/01/2018
Mức giá: 56.73 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/01/2018
Mức giá: 35.37 Triệu/tháng
Diện tích: 270 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/01/2018
Mức giá: 52 Triệu/tháng
Diện tích: 320 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/01/2018
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 278 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/01/2018
Mức giá: 29.59 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/01/2018
Mức giá: 36 Triệu/tháng
Diện tích: 215 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/01/2018
Mức giá: 33.6 Triệu/tháng
Diện tích: 220 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/01/2018
Mức giá: 38 Triệu/tháng
Diện tích: 204.25 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/01/2018
Mức giá: 29.59 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/01/2018
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 315 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/01/2018
Mức giá: 33.93 Triệu/tháng
Diện tích: 195 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/01/2018
Mức giá: 33.98 Triệu/tháng
Diện tích: 210 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/01/2018
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 315 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/01/2018
Mức giá: 36 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/01/2018
Mức giá: 38.56 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/01/2018
Mức giá: 38 Triệu/tháng
Diện tích: 204.25 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/01/2018
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 330 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/01/2018
Mức giá: 52 Triệu/tháng
Diện tích: 380 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/01/2018
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 360 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/01/2018