Cho thuê nhà riêng tại Khu Biệt Thự Mỹ Kim 1,2

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Khu Biệt Thự Mỹ Kim 1,2. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 7. Dự án: Khu Biệt Thự Mỹ Kim 1,2 81 bất động sản.
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 185 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
21/11/2017
Mức giá: 52 Triệu/tháng
Diện tích: 320 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
21/11/2017
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 313 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
21/11/2017
Mức giá: 29 Triệu/tháng
Diện tích: 185 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
21/11/2017
Mức giá: 46.2 Triệu/tháng
Diện tích: 360 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
21/11/2017
Mức giá: 44 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
21/11/2017
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
21/11/2017
Mức giá: 49.9 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
21/11/2017
Mức giá: 34 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
21/11/2017
Mức giá: 36 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
21/11/2017
Mức giá: 78 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
21/11/2017
Mức giá: 36 Triệu/tháng
Diện tích: 171 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
20/11/2017
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 370 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
20/11/2017
Mức giá: 35.37 Triệu/tháng
Diện tích: 270 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
20/11/2017
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
20/11/2017
Mức giá: 33.6 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
20/11/2017
Mức giá: 33.93 Triệu/tháng
Diện tích: 195 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
20/11/2017
Mức giá: 33.98 Triệu/tháng
Diện tích: 210 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
20/11/2017
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 315 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
20/11/2017
Mức giá: 36 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
20/11/2017