Cho thuê nhà riêng tại Khu phố Nam Thông I

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Khu phố Nam Thông I. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 7. Dự án: Khu phố Nam Thông I 20 bất động sản.
Mức giá: 72 Triệu/tháng
Diện tích: 330 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
21/07/2018
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 268 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
20/07/2018
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
20/07/2018
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
20/07/2018
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 252 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
19/07/2018
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 198 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
18/07/2018
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
18/07/2018
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 270 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/07/2018
Mức giá: 33.6 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/07/2018
Mức giá: 38.6 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/07/2018
Mức giá: 36.7 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/07/2018
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 198 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
03/07/2018
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
03/07/2018
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
03/07/2018
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 252 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
03/07/2018
Mức giá: 67.2 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
11/04/2018
Mức giá: 46.2 Triệu/tháng
Diện tích: 198 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
11/04/2018
Mức giá: 41 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
26/03/2018
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 198 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
23/03/2018
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
21/03/2018