Cho thuê nhà riêng tại Khu dân cư Nam Viên

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Khu dân cư Nam Viên. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 7. Dự án: Khu dân cư Nam Viên 20 bất động sản.
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 198 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
24/11/2017
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
24/11/2017
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 108 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
24/11/2017
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
24/11/2017
Mức giá: 33 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
24/11/2017
Mức giá: 33 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
24/11/2017
Mức giá: 38 Triệu/tháng
Diện tích: 230 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
24/11/2017
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
23/11/2017
Mức giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: 162 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
23/11/2017
Mức giá: 45.54 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
22/11/2017
Mức giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: 162 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
21/11/2017
Mức giá: 33 Triệu/tháng
Diện tích: 165 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
21/11/2017
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
10/11/2017
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 108 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
09/11/2017
Mức giá: 56 Triệu/tháng
Diện tích: 360 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
27/10/2017
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 230 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
13/10/2017
Mức giá: 33 Triệu/tháng
Diện tích: 288 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
12/10/2017
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 108 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
11/10/2017
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 223 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
10/10/2017
Mức giá: 24 Triệu/tháng
Diện tích: 129.5 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
23/09/2017