Cho thuê nhà riêng tại Khu biệt thự Phú Gia

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Khu biệt thự Phú Gia. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 7. Dự án: Khu biệt thự Phú Gia 20 bất động sản.
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
18/08/2018
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 370 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
18/08/2018
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 360 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
18/08/2018
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
18/08/2018
Mức giá: 62 Triệu/tháng
Diện tích: 370 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
17/08/2018
Mức giá: 66.86 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/08/2018
Mức giá: 122 Triệu/tháng
Diện tích: 650 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/08/2018
Mức giá: 89 Triệu/tháng
Diện tích: 463 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/08/2018
Mức giá: 68 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
15/08/2018
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
15/08/2018
Mức giá: 73 Triệu/tháng
Diện tích: 350 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
15/08/2018
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
15/08/2018
Mức giá: 69.7 Triệu/tháng
Diện tích: 370 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
15/08/2018
Mức giá: 74.3 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
15/08/2018
Mức giá: 81.3 Triệu/tháng
Diện tích: 320 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
15/08/2018
Mức giá: 43 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
14/08/2018
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
14/08/2018
Mức giá: 71 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
09/08/2018
Mức giá: 73 Triệu/tháng
Diện tích: 350 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
07/08/2018
Mức giá: 63.7 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
03/07/2018