Cho thuê nhà riêng tại Khu phố Nam Thông II

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Khu phố Nam Thông II. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 7. Dự án: Khu phố Nam Thông II 16 bất động sản.
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
18/08/2018
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 144 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
17/08/2018
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
17/08/2018
Mức giá: 44.52 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
17/08/2018
Mức giá: 34 Triệu/tháng
Diện tích: 144 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
17/08/2018
Mức giá: 29.46 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
17/08/2018
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
17/08/2018
Mức giá: 48 Triệu/tháng
Diện tích: 203 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/08/2018
Mức giá: 34 Triệu/tháng
Diện tích: 144 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/08/2018
Mức giá: 47 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
15/08/2018
Mức giá: 49 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
15/08/2018
Mức giá: 41 Triệu/tháng
Diện tích: 144 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
15/08/2018
Mức giá: 34 Triệu/tháng
Diện tích: 144 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
13/08/2018
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 144 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
18/07/2018
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 144 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
26/06/2018
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 350 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
28/02/2018