Cho thuê nhà riêng tại Mỹ Gia 1

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Mỹ Gia 1. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 7. Dự án: Mỹ Gia 1 20 bất động sản.
Mức giá: 79 Triệu/tháng
Diện tích: 350 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
18/07/2018
Mức giá: 38 Triệu/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
17/07/2018
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
17/07/2018
Mức giá: 38 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/07/2018
Mức giá: 34 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/07/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 256 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/07/2018
Mức giá: 46 Triệu/tháng
Diện tích: 256 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/07/2018
Mức giá: 45.8 Triệu/tháng
Diện tích: 256 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/07/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 272 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/07/2018
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 272 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/07/2018
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 216 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
25/05/2018
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
20/03/2018
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 220 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
06/03/2018
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
02/03/2018
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
01/03/2018
Mức giá: 34 Triệu/tháng
Diện tích: 220 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
01/03/2018
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
28/02/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
27/02/2018
Mức giá: 34 Triệu/tháng
Diện tích: 220 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
22/12/2017
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
10/11/2017