Cho thuê loại bất động sản khác tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê loại bất động sản khác 1,363 bất động sản.
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
02/11/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
02/11/2019
Mức giá: 13 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 578 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
02/11/2019
Mức giá: 13 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 578 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
02/11/2019
Mức giá: 1.30 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 578 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
02/11/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 67 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
02/11/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
01/11/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
01/11/2019
Mức giá: 86.80 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
01/11/2019
Mức giá: 86.80 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
01/11/2019
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
01/11/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 47 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
01/11/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
01/11/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
01/11/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 700 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
31/10/2019
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 112 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
31/10/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
31/10/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
31/10/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
31/10/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
31/10/2019