Cho thuê loại bất động sản khác tại quận 4

Cho thuê loại bất động sản khác tại Quận 4

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê loại bất động sản khác tại Quận 4. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 4 52 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
19/04/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 32 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
17/04/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 220 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
13/04/2018
Mức giá: 350 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
02/04/2018
Mức giá: 800 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
31/03/2018
Mức giá: 350 Triệu/tháng
Diện tích: 10 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
28/03/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 32 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
28/03/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 32 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
26/03/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 32 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
26/03/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 32 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
26/03/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 32 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
26/03/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 97650000 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
23/03/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 32 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
22/03/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 97650000 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
20/03/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 32 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
20/03/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 32 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
20/03/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 32 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
19/03/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 32 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
19/03/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 32 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
19/03/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 32 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
19/03/2018