Cho thuê loại bất động sản khác tại quận 4

Cho thuê loại bất động sản khác tại Quận 4

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê loại bất động sản khác tại Quận 4. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 4 20 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
16/10/2018
Mức giá: 1.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
11/10/2018
Mức giá: 1.60 Tỷ/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
11/10/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
11/10/2018
Mức giá: 1.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
08/10/2018
Mức giá: 860 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
27/09/2018
Mức giá: 38 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
12/09/2018
Mức giá: 750 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
30/08/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 143 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
12/08/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
09/08/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
25/07/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 62 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
13/06/2018
Mức giá: 21 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
12/06/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 2320 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
06/06/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 1100 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
03/06/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 1100 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
02/06/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 2320 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
02/06/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
30/05/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 1100 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
29/05/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 1100 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
29/05/2018