Cho thuê loại bất động sản khác tại quận 5

Cho thuê loại bất động sản khác tại Quận 5

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê loại bất động sản khác tại Quận 5. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 5 20 bất động sản.
Mức giá: 662 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
14/03/2018
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: 350 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
12/03/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
12/03/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 350 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
12/03/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
13/01/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
12/01/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
11/01/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
10/01/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
09/01/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
08/01/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
07/01/2018
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
05/01/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
14/12/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
05/12/2017
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
05/12/2017
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
04/11/2017
Mức giá: 250 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
12/10/2017
Mức giá: 1.10 Tỷ/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
11/10/2017
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 40000 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
08/10/2017
Mức giá: 1 Triệu/tháng
Diện tích: 2000 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
07/10/2017