Cho thuê loại bất động sản khác tại quận 5

Cho thuê loại bất động sản khác tại Quận 5

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê loại bất động sản khác tại Quận 5. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 5 21 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
13/06/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 1100 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
13/06/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 1100 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
13/06/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 1100 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
12/06/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 2320 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
06/06/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
06/06/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 2320 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
02/06/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 1100 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
02/06/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 2320 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
30/05/2018
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 91 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
30/05/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 1100 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
29/05/2018
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 1100 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
29/05/2018
Mức giá: 29 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
16/05/2018
Mức giá: 39 Triệu/tháng
Diện tích: 114 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
14/05/2018
Mức giá: 1.20 Tỷ/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
10/05/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 138 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
10/05/2018
Mức giá: 1.80 Tỷ/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
21/04/2018
Mức giá: 1.20 Tỷ/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
30/03/2018
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
30/03/2018
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 350 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
29/03/2018