Cho thuê loại bất động sản khác tại quận thủ đức

Cho thuê loại bất động sản khác tại Quận Thủ Đức

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê loại bất động sản khác tại Quận Thủ Đức. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Thủ Đức 158 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
24/05/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
23/05/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
22/05/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 943 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
15/05/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
10/05/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
10/05/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
10/05/2019
Mức giá: 33 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
10/05/2019
Mức giá: 28.5 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
06/05/2019
Mức giá: 45 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 112 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
06/05/2019
Mức giá: 47 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 74 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
06/05/2019
Mức giá: 33 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 93 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
06/05/2019
Mức giá: 47 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 74 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
06/05/2019
Mức giá: 33 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 93 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
06/05/2019
Mức giá: 47 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 74 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
06/05/2019
Mức giá: 33 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 93 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
06/05/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
06/05/2019
Mức giá: 30 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
02/05/2019
Mức giá: 31 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
02/05/2019
Mức giá: 30 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
02/05/2019