Cho thuê loại bất động sản khác tại quận 3

Cho thuê loại bất động sản khác tại Quận 3

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê loại bất động sản khác tại Quận 3. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 3 20 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
15/05/2018
Mức giá: 1.65 Tỷ/tháng
Diện tích: 605 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
12/05/2018
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 91 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
09/05/2018
Mức giá: 3 Triệu/tháng
Diện tích: 138 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
08/05/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
05/04/2018
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 350 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
29/03/2018
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/03/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 350 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
27/03/2018
Mức giá: 1 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
22/03/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
17/03/2018
Mức giá: 2 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
10/03/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
09/03/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
09/03/2018
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
05/03/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
01/03/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/02/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/02/2018
Mức giá: 681 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/02/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/02/2018
Mức giá: 34.05 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/02/2018