Cho thuê loại bất động sản khác tại quận 3

Cho thuê loại bất động sản khác tại Quận 3

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê loại bất động sản khác tại Quận 3. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 3 28 bất động sản.
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
06/02/2018
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
06/02/2018
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
06/02/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/01/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/01/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/01/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 38 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
25/01/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
25/01/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/01/2018
Mức giá: 38 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
22/01/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 4000000 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 500 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
17/01/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 125 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
17/01/2018
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
12/01/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 125 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
05/01/2018
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
04/01/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 350 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/12/2017
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 42 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
27/12/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
27/12/2017
Mức giá: 450 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
15/12/2017