Cho thuê loại bất động sản khác tại quận 3

Cho thuê loại bất động sản khác tại Quận 3

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê loại bất động sản khác tại Quận 3. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 3 26 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
16/10/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
16/10/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
16/10/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
16/10/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
16/10/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
16/10/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
16/10/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
16/10/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
16/10/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
16/10/2018
Mức giá: 8000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
16/10/2018
Mức giá: 9300.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
16/10/2018
Mức giá: 7500.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
16/10/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
16/10/2018
Mức giá: 850 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
14/10/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 184 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
04/10/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
12/09/2018
Mức giá: 1.28 Tỷ/tháng
Diện tích: 132 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
10/09/2018
Mức giá: 750 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
30/08/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 78 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
25/08/2018