Cho thuê loại bất động sản khác tại quận 3

Cho thuê loại bất động sản khác tại Quận 3

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê loại bất động sản khác tại Quận 3. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 3 20 bất động sản.
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
12/12/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
12/12/2017
Mức giá: 37 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
11/12/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
11/12/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
11/12/2017
Mức giá: 681 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
11/12/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
11/12/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
11/12/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
09/12/2017
Mức giá: 3 Triệu/tháng
Diện tích: 162 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
01/12/2017
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
29/11/2017
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 350 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/11/2017
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/11/2017
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 350 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/11/2017
Mức giá: 700 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
10/11/2017
Mức giá: 85 Triệu/tháng
Diện tích: 3500 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
15/09/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
14/09/2017
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 32 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
04/09/2017
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 210 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
22/08/2017
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 210 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/08/2017