Cho thuê loại bất động sản khác tại quận bình tân

Cho thuê loại bất động sản khác tại Quận Bình Tân

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê loại bất động sản khác tại Quận Bình Tân. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Bình Tân 20 bất động sản.
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
15/06/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 323 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
14/06/2018
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
07/06/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
07/06/2018
Mức giá: 2 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
05/06/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 2320 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
03/06/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 2320 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
02/06/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 1100 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
02/06/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 1100 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
02/06/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 2320 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
31/05/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 1100 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
29/05/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 1100 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
28/05/2018
Mức giá: 500 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
23/05/2018
Mức giá: 500 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
22/05/2018
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
16/05/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
14/05/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
02/05/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 19000000 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
29/03/2018
Mức giá: 1.62 Tỷ/tháng
Diện tích: 115 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
20/03/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 125 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
19/03/2018