Cho thuê loại bất động sản khác tại huyện nhà bè

Cho thuê loại bất động sản khác tại Huyện Nhà Bè

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê loại bất động sản khác tại Huyện Nhà Bè. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Nhà Bè 21 bất động sản.
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
17/12/2017
Mức giá: 16 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 190 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
16/12/2017
Mức giá: 13 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 147 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
16/12/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
13/12/2017
Mức giá: 15.5 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 108 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
09/12/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
07/12/2017
Mức giá: 18.5 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
07/12/2017
Mức giá: 19.5 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
29/11/2017
Mức giá: 16.5 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
28/11/2017
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 113 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
13/11/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 1100 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
02/11/2017
Mức giá: 16.5 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
30/10/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 134 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
20/10/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
20/10/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 113 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
20/10/2017
Mức giá: 14 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 168 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
20/10/2017
Mức giá: 17.4 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
20/10/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
18/10/2017
Mức giá: 12.7 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
18/10/2017
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
12/10/2017