Cho thuê loại bất động sản khác tại huyện nhà bè

Cho thuê loại bất động sản khác tại Huyện Nhà Bè

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê loại bất động sản khác tại Huyện Nhà Bè. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Nhà Bè 37 bất động sản.
Mức giá: 10 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
24/06/2018
Mức giá: 18.7 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
24/06/2018
Mức giá: 19 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
23/06/2018
Mức giá: 7 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 470 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
23/06/2018
Mức giá: 23 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
23/06/2018
Mức giá: 19 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
23/06/2018
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
22/06/2018
Mức giá: 19 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
21/06/2018
Mức giá: 19 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
21/06/2018
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
21/06/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 125 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
21/06/2018
Mức giá: 19 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
15/06/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 1100 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
13/06/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 323 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
13/06/2018
Mức giá: 750 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
12/06/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 2320 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
09/06/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
09/06/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 2320 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
08/06/2018
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
05/06/2018
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
04/06/2018