Cho thuê loại bất động sản khác tại huyện nhà bè

Cho thuê loại bất động sản khác tại Huyện Nhà Bè

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê loại bất động sản khác tại Huyện Nhà Bè. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Nhà Bè 20 bất động sản.
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
21/03/2018
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
20/03/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 350 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
19/03/2018
Mức giá: 16.5 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 244 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
19/03/2018
Mức giá: 26 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 149.5 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
15/03/2018
Mức giá: 30 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 288 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
15/03/2018
Mức giá: 23.5 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 144 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
15/03/2018
Mức giá: 21 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 117.5 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
15/03/2018
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 225.4 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
16/01/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
03/01/2018
Mức giá: 16 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 190 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
16/12/2017
Mức giá: 13 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 147 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
16/12/2017
Mức giá: 15.5 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 108 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
09/12/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
07/12/2017
Mức giá: 18.5 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
07/12/2017
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 113 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
13/11/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 1100 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
02/11/2017
Mức giá: 16.5 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
30/10/2017
Mức giá: 16.5 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 134 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
20/10/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 134 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
20/10/2017