Cho thuê loại bất động sản khác tại huyện nhà bè

Cho thuê loại bất động sản khác tại Huyện Nhà Bè

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê loại bất động sản khác tại Huyện Nhà Bè. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Nhà Bè 19 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
18/10/2017
Mức giá: 12.7 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
18/10/2017
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 115 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
16/10/2017
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
16/10/2017
Mức giá: 17.4 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
13/10/2017
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
12/10/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 113 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
11/10/2017
Mức giá: 14 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 168 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
06/10/2017
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
28/09/2017
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
25/09/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 134 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
21/09/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
20/09/2017
Mức giá: 16.5 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 134 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
01/09/2017
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 210 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
25/08/2017
Mức giá: 37 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
09/08/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
01/08/2017
Mức giá: 24 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
01/06/2017
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
27/05/2017
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 365 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
27/03/2017