Cho thuê loại bất động sản khác tại quận 9

Cho thuê loại bất động sản khác tại Quận 9

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê loại bất động sản khác tại Quận 9. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 9 22 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
20/05/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
20/05/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
20/05/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
20/05/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
20/05/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
20/05/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
20/05/2018
Mức giá: 0.79 Tỷ/tháng
Diện tích: 162 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
20/05/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 52 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
19/05/2018
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
18/05/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
17/05/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
15/05/2018
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 10000 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
14/05/2018
Mức giá: 12 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 125 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
08/05/2018
Mức giá: 12 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 125 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
08/05/2018
Mức giá: 1 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
04/05/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
26/04/2018
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 156 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
24/04/2018
Mức giá: 310 Triệu/tháng
Diện tích: 210 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
24/04/2018
Mức giá: 4.50 Triệu/tháng
Diện tích: 162 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
23/04/2018