Cho thuê loại bất động sản khác tại quận 9

Cho thuê loại bất động sản khác tại Quận 9

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê loại bất động sản khác tại Quận 9. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 9 20 bất động sản.
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
09/02/2018
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 10000 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
06/02/2018
Mức giá: 500 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
16/01/2018
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 350 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
16/01/2018
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 350 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
16/01/2018
Mức giá: 500 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
11/01/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
04/01/2018
Mức giá: 85 Triệu/tháng
Diện tích: 2300 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
30/12/2017
Mức giá: 3 Triệu/tháng
Diện tích: 156 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
30/12/2017
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
25/12/2017
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 177 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
16/12/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
16/11/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 511 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
16/11/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
23/10/2017
Mức giá: 185 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
23/10/2017
Mức giá: 185 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
23/10/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
03/10/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
18/09/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
06/09/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
01/09/2017