Cho thuê loại bất động sản khác tại huyện củ chi

Cho thuê loại bất động sản khác tại Huyện Củ Chi

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê loại bất động sản khác tại Huyện Củ Chi. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Củ Chi 20 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
15/08/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
15/08/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 118 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
14/08/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
09/08/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
09/08/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
07/08/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
07/08/2018
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 11000 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
07/08/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 44 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
03/07/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 2320 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
09/06/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 2320 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
08/06/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 2320 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
05/06/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 2320 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
05/06/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 2320 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
02/06/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 2320 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
02/06/2018
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
31/05/2018
Mức giá: 1 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
30/05/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 118 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
30/05/2018
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
28/05/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 1100 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
28/05/2018