Cho thuê loại bất động sản khác tại huyện cần giờ

Cho thuê loại bất động sản khác tại Huyện Cần Giờ

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê loại bất động sản khác tại Huyện Cần Giờ. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Cần Giờ 20 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
16/01/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
13/01/2018
Mức giá: 500 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
12/01/2018
Mức giá: 1 Triệu/tháng
Diện tích: 2000 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
05/01/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 125 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
05/01/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 125 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
04/01/2018
Mức giá: 550 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
03/01/2018
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
02/01/2018
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
30/12/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
29/12/2017
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: 350 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
28/12/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
28/12/2017
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 350 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
25/12/2017
Mức giá: 390 Triệu/tháng
Diện tích: 98 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
09/12/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
05/12/2017
Mức giá: 468 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
05/12/2017
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
29/11/2017
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
20/10/2017
Mức giá: 1.88 Tỷ/tháng
Diện tích: 209 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
12/09/2017
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 210 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
22/08/2017