Cho thuê loại bất động sản khác tại huyện cần giờ

Cho thuê loại bất động sản khác tại Huyện Cần Giờ

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê loại bất động sản khác tại Huyện Cần Giờ. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Cần Giờ 20 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 108 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
21/04/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
19/04/2018
Mức giá: 1.00 Tỷ/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
19/04/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 97650000 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
29/03/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
26/03/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
26/03/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 97650000 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
25/03/2018
Mức giá: 700 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
19/03/2018
Mức giá: 1.25 Tỷ/tháng
Diện tích: 125 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
13/03/2018
Mức giá: 662 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
12/03/2018
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 350 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
08/03/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
07/03/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
13/01/2018
Mức giá: 500 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
12/01/2018
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
30/12/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
29/12/2017
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: 350 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
28/12/2017
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 350 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
25/12/2017
Mức giá: 390 Triệu/tháng
Diện tích: 98 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
09/12/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
05/12/2017