Cho thuê loại bất động sản khác tại huyện cần giờ

Cho thuê loại bất động sản khác tại Huyện Cần Giờ

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê loại bất động sản khác tại Huyện Cần Giờ. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Cần Giờ 20 bất động sản.
Mức giá: 945 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
28/09/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
21/08/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
06/08/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
06/08/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
24/07/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
11/07/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
26/06/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
06/06/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 1100 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
03/06/2018
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
29/05/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 108 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
21/04/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
19/04/2018
Mức giá: 1.00 Tỷ/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
19/04/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 97650000 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
29/03/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
26/03/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
26/03/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 97650000 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
25/03/2018
Mức giá: 700 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
19/03/2018
Mức giá: 1.25 Tỷ/tháng
Diện tích: 125 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
13/03/2018
Mức giá: 662 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
12/03/2018