Cho thuê nhà riêng tại Fideco Riverview

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Fideco Riverview. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 2. Dự án: Fideco Riverview 18 bất động sản.
Mức giá: 67.61 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
19/01/2017
Mức giá: 33.8 Triệu/tháng
Diện tích: 255 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/01/2017
Mức giá: 90.14 Triệu/tháng
Diện tích: 550 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
16/01/2017
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 550 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
09/01/2017
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
31/12/2016
Mức giá: 66.78 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
07/11/2016
Mức giá: 62.43 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
05/11/2016
Mức giá: 66.78 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
07/10/2016
Mức giá: 40.07 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
15/09/2016
Mức giá: 40.07 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
06/08/2016
Mức giá: 62.33 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
30/07/2016
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
25/07/2016
Mức giá: 66.78 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
09/07/2016
Mức giá: 33 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
06/07/2016
Mức giá: 72 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
04/07/2016
Mức giá: 72 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
29/06/2016
Mức giá: 40.09 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/06/2016
Mức giá: 40.12 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
25/06/2016