Cho thuê nhà riêng tại Fideco Riverview

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Fideco Riverview. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 2. Dự án: Fideco Riverview 20 bất động sản.
Mức giá: 46.2 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
25/06/2018
Mức giá: 88.2 Triệu/tháng
Diện tích: 350 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
25/06/2018
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
25/06/2018
Mức giá: 63 Triệu/tháng
Diện tích: 550 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
13/06/2018
Mức giá: 3.50 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 325 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
06/06/2018
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 312 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
23/03/2018
Mức giá: 105 Triệu/tháng
Diện tích: 510 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
15/03/2018
Mức giá: 113.38 Triệu/tháng
Diện tích: 510 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
09/03/2018
Mức giá: 65.9 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
05/03/2018
Mức giá: 85 Triệu/tháng
Diện tích: 360 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
03/03/2018
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 305 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
02/03/2018
Mức giá: 113.38 Triệu/tháng
Diện tích: 510 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
23/02/2018
Mức giá: 68.07 Triệu/tháng
Diện tích: 354 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
04/02/2018
Mức giá: 93 Triệu/tháng
Diện tích: 350 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
03/02/2018
Mức giá: 68.07 Triệu/tháng
Diện tích: 254 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/01/2018
Mức giá: 40.95 Triệu/tháng
Diện tích: 115 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/01/2018
Mức giá: 94.5 Triệu/tháng
Diện tích: 350 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
05/01/2018
Mức giá: 93 Triệu/tháng
Diện tích: 350 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/12/2017
Mức giá: 44 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
01/12/2017
Mức giá: 46.2 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
29/11/2017