Cho thuê nhà riêng tại An Phú - An Khánh

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại An Phú - An Khánh. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 2. Dự án: An Phú - An Khánh 70 bất động sản.
Mức giá: 56.8 Triệu/tháng
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/07/2017
Mức giá: 22.72 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/07/2017
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/07/2017
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/07/2017
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/07/2017
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 320 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/07/2017
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/07/2017
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/07/2017
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 320 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/07/2017
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/07/2017
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 320 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/07/2017
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/07/2017
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/07/2017
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/07/2017
Mức giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: 450 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
23/07/2017
Mức giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: 450 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
23/07/2017
Mức giá: 66.67 Triệu/tháng
Diện tích: 170 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
23/07/2017
Mức giá: 66.67 Triệu/tháng
Diện tích: 170 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
23/07/2017
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
23/07/2017
Mức giá: 38 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/07/2017