BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC

Cho thuê căn hộ chung cư tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư 23,171 bất động sản.
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 74 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
25/10/2021
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
25/10/2021
Mức giá: 16.5 Triệu/tháng
Diện tích: 99 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
25/10/2021
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 91 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
25/10/2021
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
25/10/2021
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 82 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
25/10/2021
Mức giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
25/10/2021
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
25/10/2021
25/10/2021
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 74 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
25/10/2021
Mức giá: 10.5 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
25/10/2021
25/10/2021
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
25/10/2021
25/10/2021
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 77 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
25/10/2021
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 148 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
25/10/2021
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 77 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
25/10/2021
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 148 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
25/10/2021
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 74 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
25/10/2021
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 148 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
25/10/2021