Cho thuê văn phòng tại Lexington Residence

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng tại Lexington Residence. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 2. Dự án: Lexington Residence 20 bất động sản.
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 33 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
15/05/2018
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 405 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
11/05/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
23/04/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 40.5 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
07/04/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 40.5 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
02/04/2018
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
15/03/2018
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 170 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
06/03/2018
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 36 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
01/03/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
23/02/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/02/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
09/02/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
08/02/2018
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 33 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
06/02/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
06/02/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 37 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
04/02/2018
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 33 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
02/02/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
01/02/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 37 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
31/01/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 40.5 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/01/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 40.5 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/01/2018