Cho thuê văn phòng tại Lexington Residence

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng tại Lexington Residence. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 2. Dự án: Lexington Residence 20 bất động sản.
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
09/02/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
08/02/2018
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 33 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
06/02/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
06/02/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
05/02/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 37 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
04/02/2018
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 33 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
02/02/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
01/02/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 37 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
31/01/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 33 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/01/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 40.5 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/01/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 40.5 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/01/2018
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 38 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
13/01/2018
Mức giá: 24 Triệu/tháng
Diện tích: 66 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
08/01/2018
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 33 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
06/01/2018
Mức giá: 24 Triệu/tháng
Diện tích: 66 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
05/01/2018
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/12/2017
Mức giá: 33 Triệu/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/12/2017
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 116 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/12/2017
Mức giá: 38 Triệu/tháng
Diện tích: 115 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/12/2017