Cho thuê văn phòng tại Lexington Residence

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng tại Lexington Residence. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 2. Dự án: Lexington Residence 18 bất động sản.
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/08/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 33 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
13/08/2018
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 33 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/06/2018
Mức giá: 10.5 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/06/2018
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 36 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/06/2018
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 405 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
11/05/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
23/04/2018
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
15/03/2018
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 170 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
06/03/2018
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 36 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
01/03/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
23/02/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/02/2018
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/12/2017
Mức giá: 33 Triệu/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/12/2017
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 116 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/12/2017
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
07/02/2017
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/01/2017
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/10/2016